Reining                                                                                                                                 forrás: www.westerninfo.hu

A reining díjlovaglás western stílusban, vágtában bemutatva. A program elemeinek alapját az igazi ?ranch-munka? során adódó feladatok szolgáltatták. A gyors és lassú vágtában bemutatott szabályos körök, az ugrásváltás, a Spin, a Sliding Stop, a Rollback és a hátraléptetés minden reining programban szerepelnek meghatározott sorrendben és helyen. A reining bemutatási módja emlékeztet ennek a sportnak az eredetére: például a legtöbb versenyen az egykezes szárhasználat kötelező. A különböző feladatokat laza száron kell végrehajtani. A laza száron dolgozó lovaknál a szárak hatása nem a zablán keresztül jelentkezik, hiszen a szárak ?lógnak? és nem feszesek. A ló a nyaka két oldalán érzi, hogy a szárak miként mozdulnak ? előre, hátra, jobbra, balra, felfelé vagy lefelé ? és többek között ezeken a jeleken keresztül érti meg a lovas kéréseit. Természetesen, mint más lovaglási stílusnál, itt is nagy jelentősége van a testsúly- és lábszársegítségnek, sőt a kengyelek elmozdulásának iránya is segítségadásként működik. Egy jól kiképzett westernlónál ezek a segítségadások szinte nem is látszanak vagy teljesen észrevétlenek maradnak a szemlélő számára.

 A reining elemei:

 
 Kör:

A köröket vágtában kell lovagolni megadott útvonalon és meghatározott sebességgel. A kör lovaglása során a lovas által adott segítség mennyisége mutatja meg, hogy a lovasnak milyen a kontrollja a ló felett. A feladat nehézsége a gyorsaság növelésével fokozódik. Tovább nehezíti a feladatot, amikor a nagykörön lovagolt gyors vágtából lassú, kiskörön való vágtába kell átváltani ? mindezt hosszú száron, láthatatlan segítségadással! A lovas ilyenkor pusztán testsúlysegítséggel, illetve a kengyelekkel adott jellel állítja vissza a lovat rövid vágtába, nem pedig a szárak felvételével. Egy jól képzett lónál ez egy igen gyors átmenetet jelent, a ló gyors nagykörről hirtelen vált lassú, rövid vágtába. Minden körnek van egy közös pontja a pálya közepén. A jobb és bal kézre lovagolt körök nagyságának és tempójának meg kell egyeznie, miközben ügyelni kell a feladatban megadott sorrendre is.

Ugrásváltás:

Az ugrásváltást a programban megadott helyen kell végrehajtani úgy, hogy közben a tempó ne változzon. A reining feladatsorok nem csak a lassú, összeszedett vágtából történő ugrásváltást követelik meg, hanem gyors vágtában is meg kell tudni oldani problémamentesen a feladatot. Az elülső és hátulsó lábaknak egyszerre, ugyanabban a vágtaugrásban kell váltaniuk.

 Spin:

A Spin a belső hátulsó láb körüli 360°-os gyors fordulat, miközben az elülső lábak keresztezik egymást. A hivatalos reining versenyeken legtöbbször négy spint kell végrehajtani jobbra is és balra is. A bírók a mozgás ütemességét, gördülékenységét és gyorsaságát pontozzák.

Sliding stop:

Jelentése: csúszó stop. A lovat gyors vágtából Sliding Stoppal állítják meg, miközben a ló a hátulsó lábaival egyszerre maga alá lép, ebben a pozícióban megtartja, és megállásig csúszik rajtuk. A ló háta a stop alatt gömbölyű kell hogy legyen, és az elülső lábaival szabadon kell mozognia. Egy legendás Quarter Horse mén ? Hollywood Jac 86 ? Amerikában az egyik versenyen több mint 15 métert csúszott a hátsó lábain! Természetesen a megállást sem a szárak meghúzásával éri el a lovas.

A Rundown a Sliding Stop előtti gyorsítási fázis. A jó Sliding Stopot egy egyenletes és kontrollált, vágtában történő iramfokozás előzi meg. A Rundown végén az iramnak akkorának kell lennie, mint amilyen a gyors nagykör volt.

Rollback: 

A Rollbacket a Sliding Stop befejezése után rögtön végre kell hajtani. A Rollback a ló hátulja körüli 180°-os fordulat; gyakorlatilag egy ugrásszerű gyors mozdulattal a ló az ellentétes irányba fordul és továbbhalad. A ló a Rollback kivitelezése előtt sem előre, sem hátra nem léphet el, utána pedig rögtön a helyes lábra kell egyenes vonalon tovább vágtáznia.

 Hátralépés:

A hátraléptetés során a lónak egyenesre állítva, egyenes vonalon kell haladnia több mint három métert és minél gyorsabban. A ló itt is testsúlysegítségre, illetve a kengyelekkel adott jelre lép hátra, nem pedig a szárak meghúzására.

 

A reining szépsége nem csak a manőverek kivitelezésének módjában rejlik, hanem abban is, hogy a ló a hosszú száron történő hirtelen fordulatok, a gyors vágták, a több méteres sliding stopok után sem válik izgatottá, és teljes mértékben nyugodt marad. Ezt a reining feladatsor teljesítése során bizonyítania is kell, hiszen a programban előírják, hogy bizonyos manőverek végrehajtása után a lónak kis ideig nyugodtan várakoznia kell. Ez annyit jelent, hogy például két gyors vágtában történő nagykör és egy lassú kiskör után középen megállva, szinte mozdulatlanul kell állnia hosszú száron. Mindezen túl a teljes program befejezését is nyugodt várakozással kell jeleznie a ló-lovas párosnak.
A nagy reining versenyek hangulata teljesen más, mint amit az európai ember megszokott. A nézők a pályán lévő ?western díjlovasokat? hatalmas lelkesedéssel, hangos füttykoncertekkel, biztatják a gyorsabb vágtákra, spinre, a több méteres és igen látványos sliding stopokra, és harsány ováció hallatszik egy-egy szép lassú vágtára történő visszaállásnál vagy ugrásváltásnál. Ez a hangulat elengedhetetlen része a reining versenyeknek?

 

Cutting 

Cutting során a lónak kell bizonyítania a marhákkal történő munkához való érzékét. A verseny időtartamára beterelnek egy borjúcsordát a pályára. A lovasnak nyugodtan be kell lovagolni a marhák közé, egy marhát el kell választani a csordától, a pálya közepére kell terelni, és nem szabad visszaengedni a többiekhez. A lovat hosszú száron kell lovagolni, és a lónak önállóan kell dolgoznia. A lovas minden szársegítségét pontlevonással büntetik. A lovat az alábbi szempontok szerint pontozzák: a ló önállósága, marhához való érzéke, figyelmessége és szorgalma. Ezen képességek bizonyítására lónak és lovasnak 2 és ? perc áll rendelkezésére.

A versenyzőnek négy segítőre van szüksége. Ketten a csordát tartják egy helyen, őket nevezik ?herdholder?-nek, ketten pedig megakadályozzák, hogy a borjú a pálya másik felére tudjon menekülni, ők a ?turnback? (ejtsd: törnbek) lovasok.

A verseny alatt a lovas nem adhat szársegítséget a lónak. Egyik kezével a nyeregszarvat fogja, a szárakat tartó kezét pedig a ló marjára engedi, megadva ezzel a jelet a lónak, hogy elkezdhet dolgozni. A ló villámgyorsan és macskaszerű ügyességgel rugaszkodik el az egyik oldalról a másikra, közben egy pillanatig sem téveszti szem elől a számára ?kijelölt? borjút, amit nem szabad visszaengednie a csordához. A lónak a másodperc töredéke alatt kell eldöntenie, merre mozduljon, hogy a borjú útját el tudja vágni. A borjútól gyorsabbnak kell lennie, ?olvasnia kell a borjú gondolataiban? ahhoz, hogy a borjú heves és hirtelen mozdulatait kontrollálni tudja úgy, hogy mindig lépéselőnyben legyen a marhához képest. Ehhez a lónak egy természetes adottságra van szüksége, amit ?Cow Sense?-nek, marhához való érzéknek nevezünk. Hasonló adottság ez, mint a kutyáknak a vadász- vagy terelőösztöne! Ha a lónak nem veleszületett adottsága, akkor ezt megtanítani nem lehet.

Ha valaki egy jó cutting lovat dolgozni lát, nem felejti el egykönnyen. A néző hamar kitalálja, miért fogják a lovasok az egyik kezükkel a nyeregszarvat? Mialatt a ló a marhával dolgozik, a lovasnak elsősorban az a feladata, hogy megtalálja a helyes ülést és egyensúlyt a nyeregben. Ha egy cutting ló a tipikus atletikus képességekkel rendelkezik, pláne meg kell tanulnia a lovasnak úgy ülni a nyeregben, hogy ne akadályozza a lovát a munkában.
A tehetséges lovak hamar ráéreznek a munka lényegére, és szemmel láthatóan szeretnek a borjúval ?játszani?. Létezik például egy videofelvétel, amin az látható, hogy a karámban lévő marhacsordához odaengednek egy cutting lovat mindenféle felszerelés és lovas nélkül. A ló önszántából ?dolgozni? kezd. Kiválaszt a csordából egy borjút és hosszú időn keresztül játszik vele: nem engedi vissza a borjút a többi társa közé; éppúgy, mint ahogyan a versenyen kell képességeit bizonyítania lovassal a hátán!

 

Miután a ló is rájött, hogy a borjút hogyan kell kontroll alatt tartani, ő sem szeretne lemondani a sikerélménytől és ez az egyik magyarázata annak, hogy miért tudnak olyan lelkesen, önállóan dolgozni. Természetesen ehhez a lónak ambiciózusnak és határozottnak kell lennie a marhához való érzéke mellett. 

Íme a bizonyíték:

A cutting a western sportágak ?kábítószere?: aki egyszer már ült igazi cutting lovon, aligha szeretne leszállni róla. Mániákussá teszi az embert az az érzés, amikor egy cutting ló elkezd dolgozni: ellenállhatatlan őserő lép működésbe?

Az első cutting versenyt 1898-ban Texasban tartották 150 dollár nyereményösszegért. Ma a cutting az Amerikai Egyesült Államokban a tenisz és a golf után a harmadik legmagasabb nyereményösszeget kiosztó verseny! Az Egyesült Államok minden államában rendeznek cutting versenyeket, sőt további 13 országban világszerte. Az amerikai National Cutting Horse Association (NCHA; Nemzeti Cuttig Lovasszövetség) évente több mint 1 500 rendezvényt szervez, amelyeken közel 17 milló dollár nyereményösszeget osztanak ki!

 

 

Working cow horse

Ezúttal egy olyan versenyszámról esik szó, amely igen sokoldalú, intelligens, atletikus és kiegyensúlyozott idegrendszerű lovat kíván. A szóban forgó versenyszám, a Working Cow Horse, magában foglalja a reining elemeit és a marhával való munkát egyaránt.

Ebben a versenyszámban a lónak tehát a reiningre való képességét és marhához való érzékét egyaránt bizonyítania kell. A verseny előre meghatározott reining feladatok végrehajtásából és marhával való munkából áll. A reining programban szereplő részfeladatok megegyeznek azokkal a részfeladatokkal, amelyeket azokon a versenyeken kell bemutatni, amit kifejezetten reining lovaknak írnak elő. A marhával való munka viszont eltér a cutting versenyeken előirt feladattól. Míg a cutting versenyek során egy csordából kell kiválasztania a lónak a borjút, addig a Working Cow Horse során csak egy borjú van a pályán.

A marhával való munka menete: minden versenyzőnek csak egy-egy marhát engednek be a pályára. A lónak a marhát a pálya egyik végében ? a rövid falon ? kell tartania, majd végig kell terelnie a hosszúfal mentén, és mindkét irányból legalább egyszer vissza kell fordítania, ezután a faltól elterelt marhával jobbra is és balra is egy-egy kört le kell íratni. Figyelembe véve, hogy a marhák is igen fürgék képesek lenni és természetükből adódóan persze, hogy ők is ki akarják ?cselezni? a lovat, ez nem is olyan könnyű mutatvány. Szinte hihetetlen, de egy jól és szisztematikusan kiképzett ló már ?olvas? a marha gondolataiban, és rengeteget tud segíteni a lovasnak a munkában, feltéve, ha a lovas is képes megérteni lova kezdeményező mozdulatait. A jó ?cow horse? veleszületett képessége a marhával való munka, szinte valószínűtlenül gyorsan képesek az összefüggéseket megtalálni és hamar rájönnek a munka lényegére. Ennek előfeltétele persze, hogy a lovas ismerje azokat a technikákat, hogyan lehet és kell például a marha útját elvágni és azt visszafordítani a hosszúfal mentén, hogyan kell a pálya közepén a marhával kört leíratni, melyik pillanatban a legcélszerűbb pl. egy balra leíratott körről a jobb kézre történő körre fordítani a marhát? és még számos apróság létezik.

Minél stílusosabban és minél könnyedebben hajtja végre a ló és a lovas mind a reining mind a marhával történő feladatokat, természetesen annál jobb helyezésre számíthatnak! A versenybírók a következők alapján pontoznak: a ló magatartása, marhához való érzéke, reininghez való képessége és a feladat végrehajtásának pontossága. 

Hogy mennyire fontos a Working Cow Horse versenyszám esetében is, hogy a megfelelő lovat ki tudjuk választani erre a célra, ennek talán a legjobb bizonyítéka egy híres "cow horse" tréner esete. Fiatal tréner korában sorra nyerte azokat a Working Cow Horse versenyeket is, amelyeken a szakma krémje, az "öreg rókák" is versenyeztek. Gyakran előfordult, hogy három lóval érkezett a versenyre és az első három helyet meg is szerezte. Saját bevallása szerint nem is értette, miért nem tudják a "nagyok" is ilyen jól megtanítani a lovakat erre a feladatra, hiszen ez számára könnyűnek tűnt. Sikereit azonban egy bizonyos vérvonalból származó lovaknak köszönheti, akik hihetetlen tehetségesnek bizonyultak. Erre viszont csak akkor jött rá, amikor már nem állt módjában ezekkel a lovakkal tovább versenyezni, ekkor döbbent rá, hogy talán nem is csak az ő, hanem a lovak tehetsége hozta meg számára a hírnevet?

Trail

 

A trail (ejtsd: trél) egy olyan western versenyszám, amelynek során a ló-lovas párosoknak olyan akadályok sorozatát kell leküzdenie, amelyek a mindennapi kültéri lovaglás során, erdőn-mezőn akármikor előfordulhatnak. Még az ugyanolyan típusú akadály is igen sokféle formában jelenhet meg a versenyek során, számos kombinációban. A jó trail ló igen engedelmes, nyugodt, kiegyensúlyozott, és nem félős. Mivel a westernlovakat nagyfokú önálló feladatmegoldásra nevelik, ezért elengedhetetlen, hogy számos rúd, a különböző típusú akadályok és ezek kombinációi között a ló figyelmesen és a lovasával rendkívül együttműködően dolgozzon. Mindezt természetesen nem rövid, hanem a westernlovakat jellemző laza szárhasználattal kell megoldani.

Ebben a versenyszámban a bírálat alapja az, hogy a ló milyen engedelmesen teljesíti a különböző akadályokat, hangsúlyozottan figyelembe véve a ló idomítottságát (átengedőségét), segítségekre való reagálását, irányíthatóságát és jármódjai minőségét. Plusz pontot jelent, ha a ló stílusosan és megfelelő gyorsasággal oldja meg az akadályokat, de a biztonságot nem veszélyezteti.
Plusz pont jár azoknak a lovaknak, amelyek figyelnek az akadályokra, amelyek képesek önállóan egy feladatot megoldani, ha ezt az akadályok megengedik, s amelyek a nehezebb akadályoknál is engedelmesen reagálnak a lovas segítségadásaira.

Minden felesleges lassítást (megtorpanást) az akadály megközelítésekor és végrehajtásakor pontlevonással büntetnek. Hasonlóképpen pontlevonással jár, ha egy ló természetellenes (pl. ijedt) képet mutatva vesz egy akadályt.

A verseny során az akadályokat meghatározott sorrendben kell megoldani, de nem kötelező minden lónak ugyanazon a patanyomon haladnia. Az akadályok között meghatározott jármódban kell lovagolni. A mozgás minőségét és az iramot az egyes manőverek részeként kell tekinteni. A pályát úgy kell megtervezni, hogy annak teljesítése során mind a három jármódot (lépés, ügetés, vágta) be lehessen mutatni.

A pálya megépítésénél nem a ló becsapása, vagy nehéz akadályok felállításával a versenyző kizárása a cél. Minden pályát és akadályt a biztonságos lovagolhatóság szem előtt tartásával kell felépíteni a balesetek elkerülése végett.

A pályát úgy kell kialakítani, hogy az akadályok között megkövetelhető legyen mind a három jármód bemutatása. A jármódok bemutatására elegendő hely kell hogy legyen, ami ügetésnél min. 9 m, vágtánál min. 15 m, hogy a bíró megfelelően értékelhesse.

Legalább 6 akadály felállítása kötelező, amelyből hármat az akadályok kötelező listájáról és legalább három különböző másik akadályt, a választható akadályok listájáról kell kiválasztani.

Kötelező akadályok:

 

 •   Kapu kinyitása lóhátról, átlovaglás a kapun és a kapu becsukása (a kapu elengedése büntetőpontot von maga után).
 •   Legalább négy rúdon való átlovaglás. A rudakat egymással párhuzamosan, cikk-cakk alakban, íves vonalon, illetve   megemelve lehet elhelyezni. 
 •  Hátraléptetés. Ha a hátraléptetést rudak között kell végrehajtani, a rudak közötti távolság min. 70 cm kell, hogy legyen. Megemelt rudak esetén min. 75 cm. A hátraléptetés a következő formákban követelhető meg: (maximum 60 cm-re megemelve): egyenes vonalon vagy L, V, U alakban, vagy legalább három bója körül.

 Néhány választható akadály:

 

 

 •            Vizesgödör vagy vizestálca, amelyeknek az alja nem lehet csúszós.
   
 •            Fahídon való átlovaglás lépésben (stabil, min. 90 cm széles, és min. 180 cm hosszú)
 •            Szlalomozás tárgyak (bóják) között, lépésben vagy ügetésben
   
 •            Tárgy áthelyezése egyik helyről a másikra
   
 •            Oldalléptetés (ha rudak között történik, azokat max. 30 cm-re lehet megemelni)
   
 •            Négyszögben való körbefordulás (a négyszög oldalai 1,5m - 2 m hosszúak lehetnek)
   
 •            Alkalmazható több akadály kombinációja is
   
 •            Esőkabát felvétele, levétele
   
 •            Postaládából "csomag" kivétele és visszarakása

 

Western riding

 

A korrekt ugrásváltás kivitelezése néhány lónak nehéz feladatot jelenthet. Még ha az ember fel is ismeri lova potenciális képességeit, ebben a versenyszámban akkor sem egyszerű ?brillírozni?. Ennek a versenyszámnak a fő eleme az ugrásváltás, ám mégsem csupán ennek a helyes kivitelezéséről van szó. Nem egyszerű ugyanis a szinte centiméterre meghatározott helyen korrekt módon végrehajtani az ugrásváltást, amelynek olyan gördülékenynek kell lennie, hogy szinte észre se lehessen venni, hanem az egész pálya teljesítése során a lónak laza száron ? egykezes szárhasználat mellett ? lazán, fegyelmezetten egy iramban kell haladnia.

A western riding bírálatának alapja a jármódok, ugrásváltások minősége, a ló viselkedése, képességei és hogy mennyire készséges a lovas segítségadásaira. A lónak megfelelő iramban, finom segítségekre készségesen reagálva, helyesen, könnyedén és szabad mozgással kell teljesítenie a feladatokat.

 

Pluszpont jár, ha a ló határozottan finom segítségekre reagál, kifejezetten egy és helyes iramban teljesíti a pályát (a pálya kezdetétől a végéig ugyanazon iramban halad), az ugrásváltások precízek, könnyedek, az elülső és a hátulsó lábak egyszerre váltanak ugrást a kijelölt helyen. A ló fejtartása nyugodtságot kell hogy tükrözzön, a lovas keze ellen nem szabad hogy ellenállást tanúsítson, tarkóban lazán utána kell engednie. A lovakat megfelelően laza, lógó száron vagy enyhe kontaktussal kell lovagolni. A rúdon való áthaladás során a ló nem válthat másik jármódba illetve nem változtathatja meg gyökeresen a lépéshosszát.

A versenyeken a négy feladatsor közül az egyiket kell teljesíteni. A pálya helyes felállításáért a bíró a felelős.

 

A pályára vonatkozó részletek:

A nyolc kis kör a jelölőbójákat jelenti. Ezeket a bólyákat egymástól egyenlő távolságra kell kitenni, ami nem kevesebb, mint kilenc méter, és nem több, mint tizenöt méter, öt bólyával a pálya szélén. A bólyákat ajánlatos a faltól minimum 4,5 méterre tenni. A két hosszúfal mentén elhelyezkedő bólyák közötti 15-24 méternek kell lenni, a pálya adottságai szerint. A hosszú kígyóvonal a pálya vonalvezetését és a jármódokat jelöli. A pontozott szaksz (...) lépést, a szaggatott vonal (---) ügetést (jog), a folytonos vonal (___) pedig vágtát jelent.

 Pontozás:

A pontozás 0-100 pont között történik, ahol a 70 pont az átlagos teljesítményt jelenti. A pontozásra vonatkozó irányelvek: az egyes manőverekre plusz- vagy mínuszpontokat kell adni plusz 1,5 és mínusz 1,5 között az alábbiak szerint: -1,5 kifejezetten gyenge,

-1 nagyon gyenge, -0,5 gyenge, 0 átlagos, +0,5 jó, +1 nagyon jó, +1,5 kiváló. A manőverekre adott pontokat a büntetőpontoktól függetlenül kell meghatározni.

 
 BÜNTETŐPONTOK:
A versenyző a hiba súlyosságától függően büntetőpontot kap például a következőkért:
 
 
 •            Nem helyes lábon történő vágta az ugrásváltásra kijelölt területen túlhaladva (Az ugrásváltás végrehajtása elmarad, beleértve a keresztezést is.)
   
 •            Feltűnő engedetlenség, mint például a ló kirúg, harap vagy bakol
   
 •            A versenyző a pálya megkezdésétől számított három méteren belül nem az előírt jármódban halad vagy megáll
   
 •            A jármód megszakítása vágtában  
 •            Egyszerű ugrásváltás esetén
 •          Nem helyes lábra történő vágta az ugrásváltásra kijelölt területet megelőző bója előtt vagy mellett illetve nem helyes lábra történő vágta az ugrásváltásra kijelölt terület után elhelyezkedő bója mellett vagy után
 •            Minden olyan plusz ugrásváltás, amely a gyakorlatban nincs előírva (kivéve az ezt a plusz ugrásváltást korrigáló ugrásváltást vagy a nem helyes lábon történő vágtát korrigáló ugrásváltást)
 •            A ló belerúg a rúdba vagy elrúgja a rudat
   
 •            Nem helyesen vágtázik át a ló a rúdon (a rúd a lónak a két elülső vagy a két hátulsó lába közé kerül)
   
 •            Ezen felül természetesen pontosan meghatározták az egyéb hibákért járó büntetőpontokat és plusz pontokkal jutalmazzák a kiemelkedő teljesítményt. 
 PLUSZ PONT JÁR AZ ALÁBBIAKÉRT:
 •             Az ugrásváltás minden alkalommal előírásszerű
   
 •            Az ugrásváltás az erre kijelölt terület közepén történik
   
 •            Precíz, folyamatos pályateljesítés
   
 •            Végig egyenletes iram
   
 •            Láb- testsúly-és szársegítségekkel könnyedén irányítható és kontrollálható a ló
   
 •            A ló különösen jó alkalmassága és stílusa
 
 
 

Mint minden más esetben, ezúttal is türelemre és főleg következetességre és fokozatosságra van szükség ahhoz, hogy egy jól kiképzett ?western riding? lovunk legyen!

 

 

Western pleasure

 

A jó pleasure lónak szabad mozgása van, felépítésének megfelelő lépéshosszal. Mozgása mérsékelten térölelő, kis erőkifejtéssel. Kiegyensúlyozott, szabad mozgással rendelkezik, miközben korrekt jármódot mutat be a megfelelő iramban. A mozgás minősége és a jármódok folyamatossága a fő szempontok közé tartozik. A fejét és a nyakát elengedett, természetes pozícióban kell tartania, a tarkója egy vonalba esik a marjával vagy csak kismértékben van felette. Orrvonala nem lehet a függőleges mögött, a megfélemlítés látszatát keltve, és nem nyújthatja túlságosan előre orrát, az ellenszegülés látszatát keltve. Orrvonala egy kissé a függőleges előtt kell hogy legyen, füljátéka pedig a figyelmét kell hogy elárulja. Megfelelően laza száron kell lovagolni a lovat, finom kontaktussal és kontrollal. Az átmeneteknél készségesnek kell lennie, és finoman kell reagálnia. Iramfokozásnál a folyamatosságnak nem szabad megszakadnia. A legjobb értékelést a szabad mozgású, kiegyensúlyozott és készséges ló érdemli, amely megjelenésében is egy jó kondícióban lévő, igen kényelmes lovaglású lónak hat.

A lovakat ? koruktól függően ? egykezes vagy kétkezes szárhasználattal egyaránt lehet lovagolni. Kétkezes szárhasználat esetén a szárak végeinek a ló nyakának ellentétes oldalán kell lennie. A lovas kezeinek a nyeregkápa közelében kell lenniük, és oldalirányban a nyeregszarvtól 10 cm-rel távolabb nem tarthatja. A lovas kezeinek mozdulatlannak kell lenniük vagy csak korlátozott mértékben mozoghatnak.

A verseny az előadás módja, a ló kondíciója és felépítése alapján kerül elbírálásra. A lovakat mindkét kézre kell lovagolni mindegyik jármódban, hogy képességeiket minden módon bizonyítani lehessen. A bíró belátása szerint kérheti a versenyzőktől a lépést, ügetést (jog) vagy vágtát jobb vagy bal kézre egyaránt. A bíró kérheti az összes vagy az első tizenkettő versenyzőtől az iramfokozást ügetésben, de nem kérheti több mint tizenkettő lovastól az iramfokozást vágtában. Iramfokozás esetén is tanügetni kell. A lovaknak könnyedén kell tudniuk hátralépni, és nyugodtan kell tudniuk állni. A másik lovas megelőzése megengedett és nem szabad büntetőponttal illetni mindaddig, amíg helyesen, jó iramban és ütemben mutatja be feladatát a versenyző.

A bíró kérheti a versenyzőket, hogy forduljanak meg (a fordulatot a faltól befelé kell elvégezni). Lépésben vagy ügetésben a bíró utasítására kell a fordulatot végrehajtani, vágtában a bíró ezt nem kérheti. A bíró a fent említett feladatok bármelyikét kérheti bármelyik versenyzőtől, másmilyen feladat végrehajtását nem kérheti. A bíró nem kérhet lóról való leszállást, kivéve, ha felszerelést szeretné megvizsgálni. A lovakat laza, lógó száron vagy enyhe kontaktussal kell lovagolni, a ló ellenállása nélkül.

 

Hibák:

Az alábbi hibákat a hiba mértékének megfelelően kell pontozni:
 

 •             Túlzott gyorsaság (bármely jármódban)
   
 •            Nem helyes lábra történő vágta
   
 •            A jármód megszakítása (beleértve azt is, ha nem lép a ló, amikor a bíró lépést kért)             Túlzott lassúság bármelyik jármódban, a lendület elvesztése (a jármód mesterséges képet mutat)
   
 •            A versenyző nem vált az adott jármódba, amit a bíró kért (az egyik jármódból a másikba való átmenet esetén a túlzott késedelemért büntetőpont jár)
   
 •            A ló vagy a nyereg megérintése a szabad ? szárakat nem fogó ? kézzel.
   
 •            A ló túl magasan hordja a fejét
   
 •            A ló túl alacsonyan hordja a fejét (a ló füle hegye alacsonyabban van mint a mar)
   
 •            A ló tarkója túlzottan megtörik és ezáltal az orrvonala a függőleges mögé kerül
   
 •            A ló túlzottan kinyújtja előrefelé az orrát
   
 •            A ló tátogása             Megbotlás, botladozás
   
 •            A sarkantyú használata a heveder előtt
   
 •            A ló lomhának, lehangoltnak, letargikusnak, soványnak, megviseltnek vagy túlzottan fáradtan tűnik.
   
 •            Gyors, szaggatott vagy elaprózott jármód.
   
 •           A szárak annyira hosszúak, hogy a finom kontaktus megszűnik.
 

Hibák, amelyek kizárást vonnak maguk után, kivéve a novice amatőr és novice youth osztályokban, ahol csak hibának minősítendő, de nem von kizárást maga után és a hiba súlyának megfelelően kell pontozni.

 •            A ló túl alacsonyan hordja a fejét (a füle hegye folyamatosan alacsonyabban van a marjától)
   
 •            A ló tarkója túlzottan megtörik és ezáltal az orrvonala tartósan a függőleges mögé kerül

 

SZABÁLYMÓDOSÍTÁS

(American Quarter Horse Association; Amerikai Quarter Horse Tenyésztők Szövetsége) módosította versenyszabályzatát a western pleasure versenyeket illetően.

LENDÜLET
 

Az AQHA végrehajtó bizottsága és a bírói bizottság több lendületet kíván meg a western pleasure-ben.

A bírói szemlélet változik a western pleasure során.

Az AQHA által 2003 júliusában minden bírónak kiküldött levél szerint az AQHA végrehajtó bizottsága és a bírói bizottsága minden bírójától elvárja, hogy igazodjon az új bírálati szemlélethez.

2000. második felében egyébként egy hasonló levélben jelezte az AQHA a bírók felé a jármód megszakadására és az átmenetek bírálatára vonatkozó változtatásokat, azzal a szándékkal, hogy fejlesszék a western pleasure-t. Az általános kép azonban kevésbé javult a lendület hiánya miatt. A végrehajtó bizottság most a bírók szakmai hozzáértésére bízta azt a felelősséget, hogy a western pleasure-t előremozdítsák, javítsák.

A levéllel egyetemben mindegyik bíró kapott egy videokazettát is, amelyen a 2001-es AQHA világbajnokság lovai közül mutatnak be néhányat. A kazettán mindegyik ló látható a ?könnyed iramfokozás? vezényszó előtt. Majd látható ugyanaz a ló, amint a bírók az iramfokozást kérik. A levélben a végrehajtó bizottság felhívja a figyelmet, hogy a western pleasure új vágta-standardja a lendületesebb vágta, és annak a vágtának, amit eddig láthattunk a versenyeken, nincs helye az AQHA által elfogadott versenyeken!

A bíróknak ezentúl legalább az egyik kézre kérniük kell az iramfokozást ügetésben minden nyílt (open), amatőr és ifi (youth) western pleasure osztályban. Az iramfokozást ügetésben újonc (novice), 11 éves és ennél fiatalabb (11-and-under) és 13 éves és ennél fiatalabb (13-and-under) osztályokban a bíró saját belátása szerint kérheti.
 

 

Western horsemanship

 

A western horsemanship (ejtsd: vesztern horszmensip) egy amatőrök és ifjú lovasok részére kiírt versenyszám. A program, amit a versenyek során lovagolni kell, tulajdonképpen a három jármódot és a reining-manőverek alapjául szolgáló elemeket tartalmazza. Célja az, hogy a fiatal és a kezdő lovasokat a westernlovaglás alapjainak precíz elsajátítására buzdítsa. A fiatal lovasok korán ?fejest ugorhatnak a mélyvízbe?, és már ifjú korukban elég nagy versenyrutinra tehetnek szert.

 

A western horsemanship lényege, hogy a lovas mennyire tudja a lóval összhangban, precízen és könnyedén végrehajtani az előírt manőversort úgy, hogy közben nyugalmat, önbizalmat sugároz, természetesen helyes testtartás mellett.

 

A versenyzőket 0-20-ig terjedő, félpontos léptékű skálán pontozzák. Ebből 10 pont adható a ló és lovas általános megjelenésére ? a testtartást, a szárkezelést, a megfelelő western ruházatot, az általános megjelenést és még a tiszta, ápolt felszerelést is beleértve ? és 10 pont a gyakorlat végrehajtására. A szabályzat részletesen és pontosan megfogalmazza a versenyző megjelenésére és testtartására valamint a ló általános megjelenésére vonatkozó kívánalmakat. Mivel a western horsemanship a fiataloknak és a kezdőknek szól, a szabályzatban külön fejezet foglalkozik az egyes manőverek végrehajtási módjáról és a bírálati szempontokról. A hibákról és azok pontozásáról különböző szempontok szerinti rendszerezésben lehet olvasni, sőt a javasolt végső pontérték és az ahhoz tartozó hozzávetőleges lebontás is megtalálható. Ez rendkívül nagy segítség a kezdő lovasok számára és mindemellett elősegíti a minél objektívebb bírálatot is.

 

A verseny során az összes résztvevő felsorakozik a pályán, és a gyakorlatokat a lovasok egyesével hajtják végre vagy már eleve egyenként lovagolnak a pályára. Minden programban szerepel legalább az egyik kézre mind a három jármód, továbbá a hátraléptetés. A gyakorlatok az alábbi manővereket tartalmazhatják: lépés, ügetés, iramfokozás ügetésben, vágta, iramfokozás vágtában egyenes vonalon, íven, körön vagy nyolcas alakzatban, vagy ezen jármódok és manőverek kombinációja; stop; hátraléptetés egyenes vonalon vagy íven; teljes fordulat vagy pivot, beleértve a spint, a rollbacket és az elülső láb körüli fordulatot is; oldalléptetés, két patanyomon történő munka, vagy combra való engedtetés; ugrásváltás vagy egyszerű ugrásváltás; ellenvágta; egyéb manőverek; vagy kengyel nélküli lovaglás.

 

A végső helyezés megállapításánál a lovas testtartása, valamint a lovas és a ló teljesítménye számít. Igaz, hogy a western horsemanship nem tartalmaz olyan sok manőverkombinációt mint a reining, de mivel ifjú lovasokról van szó, és nagy hangsúlyt fektetnek a bírálatkor minden apró részletre, ide csak jól felkészített és igazán készséges lovak valók! A gyakorlott lovasoknak talán túl könnyűnek tűnő feladatsor a gyerekek részéről komoly munkát igényel, ezért nem szabad abba a hibába esni, hogy csak egy alapszinten kiképzett lóval ízleljék meg a versenyek hangulatát?

 

 

 Barrel Racing

 

A hordókerülő versenynél időeredményt mérnek.

A hordók közötti távolságot pontosan a rajzon megadott módon kell mérni és a távolságok nem haladhatják meg azokat a méreteket. Ha az alappálya túl nagy a rendelkezésre álló területhez képest, azt 4,5 méterenként lehet csökkenteni, addig, amíg a pálya bele nem illeszkedik a kijelölt területbe. Elég helyet kell hagyni a hordók és más egyéb (a pálya körül lévő) akadályok között.

A 3. sz. hordótól a célvonalig mért távolságot nem kell 4,5 m-rel csökkenteni, ha elegendő hely van ahhoz, hogy a ló meg tudjon állni.  A pálya kijelölésénél gondolni kell arra, hogy elég hely legyen a lovak számára a fordulások végrehajtására és a célon való átfutásra. Ajánlott, hogy a startvonal a pálya végétől legalább 13.5 m távolságra, az 1. és 2. sz. hordó a pálya szélétől legalább 5,5 m-re, a 3. sz. hordó pedig 11 m-re legyen a pálya végétől.

Élénk (világos) színű, 200 l-es, mindkét végén zárt acélhordót kell használni. A hordó nem lehet gumiból vagy műanyagból.

A startvonal-jelzéseket, vagy az elektromos időmérőket, ha lehetséges, a pálya két szélén kell elhelyezni.

Elektromos időmérőt, vagy legalább két órát kell használni. Az elektromos időmérő által mért időt, vagy az órák által mért átlagidőt kell a hivatalos időnek tekinteni.

Az idő mérését akkor kell elkezdeni, amikor a ló orra a startvonalhoz ér és akkor kell befejezni, amikor a ló orra áthaladt a célvonalon.

A versenyző nekifutással kezdhet. A startbíró jelzésére a versenyző az 1. sz. hordóhoz lovagol, balról megkerüli és teljes, kb. 360 fokos fordulatot tesz körülötte; majd a 2. sz. hordóhoz lovagol, azt jobboldalról kerüli meg és valamivel több mint 360 fokos fordulatot tesz meg körülötte; majd a 3. sz. hordóhoz fut, azt is jobboldalról kerüli meg, és egy kb. 360 fokos fordulat után az 1. és a 2. sz. hordó között a célvonalon átlovagol.

A pályán balra kezdve is végig lehet haladni (lásd: a mellékelt ábrát).

A hordó feldöntéséért 5 büntet?másodperc jár. Az a versenyző, aki nem a fent leírt módon teljesíti a pályát, kizárásra kerül. A versenyzők a feladat végrehajtása során megérinthetik a kezükkel a hordót.

Szintén 5 büntető-másodpercet kap az a versenyző, aki a verseny során elveszti western kalapját, vagy a kobakját.

A bíró saját belátása szerint kizárhatja azt a versenyzőt, aki túl sokszor használja a lovaglópálcát, vagy egyéb fenyítőeszközt a heveder előtt.

Amennyiben az első helyen döntetlen fordul elő, a döntő résztvevőinek újra teljesíteniük kell a pályát, mégpedig az eredeti idejükön max. 2 másodpercen túli időn belül, különben az összevetést újra kell indítani. Az összevetés során nem jár büntetőpont a plusz 2 másodpercen túli időért, de a végső összevetésbe beleszámít.

Oldalmenü
Szavazás
Melyik versenyszámban indulnál a legszívesebben?
Reining
Barrel Racing
Cutting
Trail
Pole Bending
Diavetítő
Naptár